Gửi thẻ cư trú và my number

Chào Mr/Ms
Cảm ơn bạn đã đăng ký thành viên!

Vui lòng quét mã QR bên dưới và gửi giấy tờ xác nhận thông tin, thẻ my number.

Gửi my number, giấy tờ xác nhận thông tin chính chủ.