DigiTEL được thành lập với mục đích cung cấp phí chuyển tiền rẻ hơn và các dịch vụ thuận tiện cho việc chuyển tiền ra nước ngoài. Chúng tôi là công ty chuyển tiền được cấp phép hoạt động dựa theo luật thanh toán tiền tệ (số đăng ký Kanto Cục trưởng Cục Tài chính Kanto số 00023)


01. Những thứ cần thiết

What You Need


ID thành viên

Biểu mẫu yêu cầu chuyển tiền

Số tiền Chuyển

Số tiền chuyển sẽ chỉ được chấp nhận bằng yên Nhật.


02. Yêu cầu chuyển tiền

YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN


 Bạn có thể chọn cách yêu cầu chuyển tiềnTrang chủ

Chỉ những khách hàng có ID đăng kí trực tuyến mới có thể yêu cầu chuyển tiền từ điện thoại thông minh hoặc máy tính.


Đến cửa hàng

Số tiền chuyển sẽ chỉ được chấp nhận bằng yên Nhật.


E-Mail

Số tiền chuyển sẽ chỉ được chấp nhận bằng yên Nhật.


FAX

Số tiền chuyển sẽ chỉ được chấp nhận bằng yên Nhật.


 CHUYỂN KHOẢN HOẶC MANG TRỰC TIẾP ĐẾN QUẦY TƯ VẤN CỦA CÔNG TYSố tiền chuyển sẽ được tiếp nhận bằng cách chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định của công ty hoặc bằng cách mang đến văn phòng của công ty.


03. Xử lý chuyển tiền ( Công ty chúng tôi sẽ xử lí)

XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN


1

Xác nhận yêu cầu chuyển tiền

Yêu cầu chuyển tiền được tiếp nhận bằng cách đến văn phòng công ty , fax, e-mail và trực tuyến.

2

Xác nhận nạp tiền

Ngoài ra, trường hợp không xác nhận được số tiền nạp khi quý khách nạp tiền sau 3 giờ chiều thì , việc chuyển tiền sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng.

3

Xử lý chuyển tiền

Tỷ giá chuyển tiền được áp dụng là tỷ giá hối đoái tại thời điểm xử lí chuyển tiền.


04. Phát hành hóa đơn

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNKhi quá trình chuyển tiền hoàn tất, về nguyên tắc một "hóa đơn chuyển tiền" sẽ được gửi đến người yêu cầu chuyển tiền bằng e-mail .

"Số tham chiếu" trên giấy chứng nhận biên lai là thông tin cần thiết khi bạn có thắc mắc muốn hỏi chúng tôi hoặc ngân hàng tiếp nhận, vì vậy vui lòng giữ "Hóa đơn chuyển tiền" ở nơi an toàn.


Khách hàng mới


Đăng ký online

Bạn đã đăng ký thành viên?


Tạo lệnh chuyển tiền