Phí sử dụng

CHUYỂN TIỀN DIGITEL


Số tiền chuyểnPhí chuyển tiền
1 yên ー 10,000 yên480 yên
10,001 yên ー 30,000 yên750 yên
30,001 yên ー 50,000 yên1,000 yên
50,001 yên ー 200,000 yên1,400 yên
200,001 yên ー 1,000,000 yên1,600 yên
Số tiền chuyểnPhí chuyển tiền
1 yên ー 50,000 yên500 yên
50,001 yên ー 100,000 yên1,000 yên
100,001 yên ー 1,000,000 yên1,500 yên 1,000 yên

Điều kiện sử dụng

YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN


 Số tiền chuyển


 • Số tiền chuyển tối đa là 1 triệu yên một lần. Ngoài ra, số tiền vượt quá 1 triệu yên cho mỗi giao dịch không thể được chia ra chuyển nhiều lần.

 • Trong trường hợp chuyển tiền trung quốc, "300.000 yên" là số tiền tối đa mỗi lần.

 • Trong trường hợp chuyển tiền Cebuna ở Philippines, "100.000 PHP (tương đương khoảng 200.000 yên)", MLHUILLIER "30.000 PHP (khoảng 60.000 yên)" và "75.000 PHP (khoảng 150.000 yên)" là số tiền tối đa mỗi lần.

 • Số tiền chuyển tối đa cho khách hàng chưa đăng ký làm thành viên là 100.000 yên. Ngoài ra, giao dịch chuyển tiền vượt quá 100.000 yên không thể chia nhỏ ra chuyển nhiều lần.


 Đơn vị tiền nhận


 • Đối với chuyển tiền Hàn Quốc: Won (KRW)

 • Đối với chuyển tiền Philippines: Peso (PHP)

 • Đối với chuyển tiền Trung Quốc: RMB (CNY)

 • Đối với chuyển tiền Việt Nam: Đồng (VND)


 Số tiền chuyển tối đa mỗi tháng


 • Đối với các thành viên cá nhân, số tiền tối đa là 3 triệu yên mỗi tháng.

 • Đối với khách hàng chưa đăng ký làm thành viên, số tiền tối đa là 200.000 yên mỗi tháng.

 • Trong trường hợp thành viên doanh nghiệp và thành viên chủ doanh nghiệp cá nhân, số tiền tối đa và số lần tối đa có thể được quy định riêng.


 Tỷ giá hối đoái


Tỷ giá hối đoái chuyển tiền là tỷ giá do Công ty đặt ra và tỷ giá hối đoái bao gồm lợi nhuận ngoại hối được xác định trước.


 Loại hợp đồng


Cá nhân và chủ doanh nghiệp cá nhân / doanh nghiệp


 Kiểm tra


Chúng tôi sẽ kiểm tra theo quy định của Công ty về những thứ bị cấm theo Luật Ngoại Hối (sản xuất vũ khí hạt nhân, v.v.). Ngoài ra, không thể thực hiện chuyển tiền cho các mục đích sau.

a. Mua bán chất ma túy, chất kích thích, súng, giấy giả
b. Mua sách nhập khẩu bị cấm, v.v. gây tổn hại đến an toàn công cộng và hải quan
c. Mua xổ số do nước ngoài phát hành
d. Đánh bạc tại sòng bạc trực tuyến, v.v.
e. Mua động vật quý hiếm, hàng gia công, v.v. bị cấm theo Công ước Washington, v.v.
f. Chuyển tiền bị cấm theo Đạo luật Ngoại hối (sản xuất vũ khí hạt nhân, v.v.)
g. Các mục đích khác mà Công ty cho là không phù hợp.


Contact

Vui lòng hỏi theo mẫu câu hỏi.
Bạn cũng có thể gọi điện hỏi được / thời gian tiếp nhận điện thoại:ngày thường 9:30 - 18:00

sự hỏi thăm