01. Tài liệu cần thiết

NHỮNG GÌ BẠN CẦN


Mẫu đơn đăng ký thành viên

Bạn có thể tải xuống biểu mẫu.


Giấy tờ tùy thân

Một trong những thẻ cư trú, bằng lái xe hoặc hộ chiếu được cấp tại Nhật Bản.

Mã số cá nhân

Thẻ mã số cá nhân, Thẻ thông báo, hoặc giấy cư trú có thể hiện mã số cá nhân.


02. Cách đăng ký

YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN1. Nộp trực tiếp

Vui lòng mang các tài liệu cần thiết đến văn phòng công ty hoặc gửi bản sao (đảm bảo copy cả hai mặt của giấy tờ tùy thân) qua bưu điện , fax hoặc tệp đính kèm email.

 

2. Tải xuống ứng dụng

・ Nếu bạn đăng ký với ứng dụng e-KYC, bạn có thể chuyển tiền ngay sau khi hoàn thành đăng kí.

 

 

Hiên tại đang trong quá trình chuẩn bị. Bạn sắp có thể sử dụng.


03. Phát hành thẻ thành viên

XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN・ Trường hợp đăng ký trực tuyến bạn sẽ nhận được thư thông báo đăng kí thành công và không cần phát hành thẻ qua thư đảm bảo
・ Vui lòng giữ thẻ thành viên của bạn cẩn thận (đó sẽ là thông tin xác minh danh tính tại thời điểm yêu cầu chuyển tiền).


Contact

Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu.
Bạn có thể liên hệ qua điện thoại / Giờ nhận điện thoại : Ngày thường từ 9:30 a.m đến 6p.m

Nhấp vào đây để gửi phản hồi