Hiện tại trang web đang được đổi mới.Có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền!

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng DigiTEL thường ngày.

Hiện tại, dịch vụ trong trang web đang tạm thời ngừng hoạt động để đổi mới trang web vào ngày 06 tháng 12 (thứ hai.
Tất nhiên, liên quan đến dịch vụ chuyển tiền, chúng tôi đang đáp ứng một cách an toàn.

Tôi xin lỗi vì đã gây bất tiện và bất tiện cho bạn, nhưng mong bạn thông cảm.
Ngoài ra, vui lòng liên hệ với ststrong> くださいahref=”/contact-us/> tại đây //a> //strong>.

[Câu hỏi]
03-3362-0703

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment

Name

Email

Url