Những gì bạn cần khi chuyển tiền

NHỮNG GÌ BẠN CẦN ĐỂ CHUYỂN TIỀN


1

ID thành viên

Yêu cầu chuyển tiền cần đăng kí thành viên và phát hành ID thành viên.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

2

Biểu mẫu yêu cầu chuyển tiền

Vui lòng tải xuống và điền vào mẫu đơn, và mang đến văn phòng công ty hoặc gửi cho chúng tôi qua e-mail hoặc FAX. Ngoài ra, bạn có thể điền vào biểu mẫu trực tuyến tại trang chủ của chúng tôi.
Chỉ những khách hàng có ID đăng kí trực tuyến mới có thể yêu cầu chuyển tiền từ điện thoại thông minh hoặc máy tính.
「hình thức chuyển tiền trực tuyến 」

3

Số tiền để chuyển

Tiền chuyển sẽ được chấp nhận bằng cách chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định của Công ty hoặc bằng cách mang chúng đến văn phòng của chúng tôi.

Biểu mẫu chuyển tiền Việt Nam

Remittance request form


Tỷ giá hôm nay

JYP1
VND1

Cập nhật:

Chuyển tiền trực tuyến

Bạn cũng có thể dễ dàng yêu cầu chuyển tiền trực tuyến. Trước hết, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn tư vấn trò chuyện ở biểu tượng trò chuyện ở dưới cùng bên phải.

Biểu mẫu chuyển tiền Philippines

Remittance request form


Tỷ giá hôm nay

JYP1
PHP0.3695

Cập nhật: 2024-05-25 11:00

Chuyển tiền trực tuyến

Bạn cũng có thể dễ dàng yêu cầu chuyển tiền trực tuyến. Trước hết, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn tư vấn trò chuyện ở biểu tượng trò chuyện ở dưới cùng bên phải.

Biểu mẫu chuyển tiền đến Hàn Quốc

Remittance request form


Tỷ giá hôm nay

JYP100
KRW862.44

Cập nhật: 2024-05-24 10:10

Chuyển tiền trực tuyến

Bạn cũng có thể dễ dàng yêu cầu chuyển tiền trực tuyến. Trước hết, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn tư vấn trò chuyện ở biểu tượng trò chuyện ở dưới cùng bên phải.

Contact

Vui lòng hỏi theo mẫu câu hỏi.
Bạn cũng có thể gọi điện hỏi được / thời gian tiếp nhận điện thoại:ngày thường 9:30 - 18:00

sự hỏi thăm